Finansiering

Med Volkswagen Finansiering erbjuder vi individuellt anpassad billeasing för stora och små företag. Du kan med fördel kombinera vår billeasing företag med försäkring och serviceavtal. Allt på samma faktura, specificerat var för sig.

Billeasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar. Dels för att momsen på leasingavgiften oftast är till hälften avdragsgill (personbilar), dels för att leasing är en finansieringsform som löser företagets bilbehov utan att binda kapital. Billeasing är en flexibel finansieringsform som ofta kombineras med serviceavtal och där momsavlyft på leasingavgiften och servicekostnaden ger ekonomiska fördelar.

Läs mer om Volkswagen Finansiering »